Aktuality

 

Koncem roku 2019 se nám po více než čtyřech letech zastupování franšízanta potravinářské franšízy Žabka, Jiřího L., podařilo vyhrát spor proti franšízorovi, společnosti Tesco Franchise Stores ČR s.r.o. a dosáhnout zamítnutí žaloby, kterou franšízor proti klientovi podal ve snaze dosáhnout zaplacení částky v řádu milionů korun českých. Nárok na zaplacení žalované částky společnost dovozovala z porušení smlouvy o franšízingové spolupráci a z údajné škody, která měla společnosti vzniknout v důsledku chybějícího zboží na prodejně.
Náš klient přes dva roky provozoval potravinářskou franšízu Žabka, která pro něj byla příležitostí, jak začít s podnikáním. Postupem času si klient všiml nesrovnalostí ve vyúčtováních vystavených ze strany společnosti na základě provedených inventur, jejichž výsledkem byla vždy ztráta v řádu několika tisíců korun českých. Klient opakovaně podával námitky vůči vystavenému vyúčtování a snažil se dopátrat toho, z jakých cen společnost při
vyúčtování vychází, jaký provozní a účetní systém je k tomu používán a jak jsou vstupy z inventury párovány se vstupy pro vyúčtování. Námitky nebyly ke spokojenosti klienta vyřízeny a jeho dotazy zůstaly bez odezvy. Klientova franšíza pak byla ze dne na den uzavřena a na základě ukončovací inventury byla vyčíslena ztráta blížící se 1 milionu Kč.
Nato franšízor vystavil závěrečné vyúčtování a pověřil inkasní společnost vymožením jeho pohledávek za klientem.
V případu jsme se angažovali od roku 2015, kdy jsme zahájili komunikaci s inkasní agenturou a žádali jí o podklady, na základě kterých bylo po klientovi požadováno zaplacení předmětné částky. Dle očekávání nám žádné podklady poskytnuty nebyly. Počátkem roku 2017 byla podána proti klientovi žaloba, která byla rok na to v celém rozsahu zamítnuta, kdy v rámci řízení soud mj. dospěl k tomu, že předložená vyúčtování vykazují značné nesrovnalosti a nejsou průkazné. Na základě odvolání společnosti Tesco Franchise Stores ČR s.r.o. odvolací soud prvostupňový rozsudek zrušil a vrátil soudu 1. stupně k dalšímu řízení. K dalšímu rozhodnutí ve věci došlo v polovině roku 2019, kdy prvostupňový soud opět žalobu v celém rozsahu zamítl. Franšízor se ovšem opět odvolal a tak odvolací soud posuzoval věc již podruhé. Při tomto dalším posouzení odvolací soud prvostupňový rozsudek potvrdil a věc tak byla koncem roku 2019 konečně po třech letech od zahájení soudního řízení pravomocně ukončena ve prospěch klienta, kterému byla přiznána i adekvátní kompenzace ve formě náhrady nákladů řízení.

 

Pohledem klienta:

„V důsledku uplatňovaných nároků franchisora jsem byl čtyři a půl roku paralyzován strachem, že přijdu o všechno a ještě budu do konce života dlužit. Ale hned na začátku jsem si nechtěl připustit, že je toto v našem státě vůbec možné. Sice mě to stálo hodně sil, ale byl jsem od začátku přesvědčen, že nároky franchisora jsou neodůvodněné a jsem velmi rád, že jsem se té obří společnosti nezaleknul.“